In English Deutsch Suomeksi


  Hem
  Musik
  Konsertprogram
  Turné
  Beställning
  Bilder
  Press
  Kontakta

Rättsliga Villkor

Läs dessa regler och villkor noggrant innan du går in på webbplatsen. Genom att gå in på Familjen Lavrenchuks webbplats förbinder du dig att efterleva följande regler och villkor:

Om inget annat är nämnt, innehas upphovsrätten till innehållet på denna webbplats (inklusive, men inte begränsat till, text, bilder och audiovisuella inslag) av Familjen Lavrenchuk. Alla rättigheter förbehålles. Det är förbjudet att mångfaldiga, överföra, sprida och lagra delar av eller hela innehållet i någon form utan skriftligt tillstånd från Familjen Lavrenchuk, annat än i enlighet med följande villkor.

Familjen Lavrenchuk ger dig tillåtelse att spara utdrag från dessa sidor på din egen dator eller göra utskrifter av dem endast för personligt bruk eller för att reklamera och marknadsföra Familjen Lavrenchuks konserter och andra evenemang på ett sådant sätt att det inte skadar Kristliga värden eller Familjen Lavrenchuks rykte.

Innehållet på Familjen Lavrenchuks webbplats får endast användas i informationssyfte och på ett sådant sätt att det inte skadar Kristliga värden eller Familjen Lavrenchuks rykte. Informationen som tillhandahålls på denna webbplats får inte ändras utan utryckligt skriftligt tillstånd från Familjen Lavrenchuk.

Innehållet på Familjen Lavrenchuks webbplats tillhandahålls i befintlig form. Familjen Lavrenchuk garanterar inte att webbplatsen eller den server från vilken den tillhandahålls är fria från virus eller annat skadligt innehåll. Familjen Lavrenchuk förbehåller sig rätten att när som helst ändra på webbplatsen eller dra in åtkomsten till den.

Familjen Lavrenchuk kan inte på något vis hållas ansvarigt för några skador, inklusive men inte begränsat till, direkta skador, oförutsedda skador, följdskador, indirekta skador, sekundära, särskilda eller ideella skador, förluster, utgifter eller inkomstbortfall i samband med din åtkomst till Familjen Lavrenchuks webbplats eller någon annan länkad webbplats, eller för datorvirus, även om Familjen Lavrenchuk eller dess representanter informerats om dessa skador, förluster eller kostnader. Familjen Lavrenchuk ansvar begränsas i ett sådant fall i den högsta utsträckning som lagen tillåter.

Familjen Lavrenchuk tar inget ansvar för material som ägs, skapas eller publiceras av tredje part, som Familjen Lavrenchuks webbplats innehåller länkar till. När du följer en länk till en sådan tredje parts webbplats, skall du läsa och godkänna användarvillkoren för webbplatsen innan du använder den. En länk till en annan webbplats än Familjen Lavrenchuks innebär inte att Familjen Lavrenchuk stödjer webbplatsen, dess värden och produkterna eller tjänsterna på en sådan tredje parts webbplats.

När du skickar material till oss, antingen per e-post eller via vår webbplats, godkänner du följande villkor:

(1) Du tillhandahåller materialet med vetskap om att vi kan publicera det;
(2) Du garanterar att materialet inte innehåller något som är olagligt eller på annat sätt olämpligt för publicering;
(3) Du bemödar dig i rimlig utsträckning om att upptäcka och avlägsna eventuella virus eller annat skadligt innehåll innan du skickar något material;
(4) Du samtycker till att gottgöra oss om någon tredje part vidtar åtgärder mot oss med anledning av materialet du skickar;
(5) Du samtycker till att inte vidta åtgärder mot oss med anledning av nämnda material; och
(6) Du äger materialet eller har obegränsade rättigheter att tillhandahålla det till oss och Familjen Lavrenchuk får publicera materialet och/eller inarbeta det, eller sådant som beskrivs i det, i våra produkter utan ansvarsskyldighet eller krav på kompensation.

Familjen Lavrenchuk kan när som helst ändra detta Meddelande om rättsliga och integritetsvillkor, och kan även neka åtkomst till denna webbplats utan orsak, förvarning eller ansvarsskyldighet.

Kontakta:

Igor Lavrenchuk

Heinävedentie 21 B6
FI-83100 Liperi

Tel. +358 (0)40 749 4113

E-Mail: igor-lavr@hotmail.com
Igor Lavrenchuk | | +358 40 74 94 113

Kävijälaskuri

Copyright Igor Lavrenchuk | Rättsliga villkor